Cô con gái thay mẹ đi phục vụ lão già biến thái để kiếm tiền trả tiền nhà

  •  1
  •  2
Bình luận  đang tải 


Monami, làm việc trong một công ty bất động sản, sống với mẹ. Sau khi cố gắng bán và mua đất của chủ nhà, nó không thành công và anh ta đề nghị tăng tiền thuê. Chủ nhà không chỉ yêu cầu chăm sóc thường xuyên mà còn xử lý thấp hơn. “Bạn đã nói bạn sẽ làm bất cứ điều gì! Đây là một công việc!” Khi ngày tiếp tục, cảm xúc của Monami thay đổi …